2% Ďakujeme!

dovoľujeme si Vás v mene Galérie AP požiadať a zároveň poprosiť o darovanie 2% pre naše občianske združenie, ktoré už 6 - ty rok organizuje a pomáha mladým aj dospelým zaradiť sa úspešne do zmysluplného života. Bude nám cťou, využiť Vaše finančné prostriedky, čo najefektívnejšie v prospech celej spoločnosti. Aj vďaka vašim 2% môžeme napredovať a v neposlednom rade pomáhať ďalším stovkám mladým i dospelým, ktorí našu i Vašu pomoc určite potrebujú.  Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci to spolu dokážeme.

Údaje, ktoré treba uviesť do daňového priznania, ak sa rozhodnete svoju časť dane darovať pre Galériu AP, viď link:

Notárska komora SR registrácia Galéria AP 2016

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20239

 

Stante sa partnerom nášho podujatia.

  • Ak ste organizácia alebo inštitúcia doma či v zahraničí, prizvite nás do spoločného projektu.
  • Radi spolupracujeme na zmysluplných a zaujímavých projektoch a vytvárame synergie so spoľahlivými partnermi.

Ak máte záujem o partnerstvo či podporu,kontaktujte nás prosím.

Sponzoring.

 Zaujali Vás naše aktivity a chcete nás podporiť?

    Sponzorovať môžete našu činnosť všeobecne, alebo konkrétne jeden z našich projektov. V prípade podporenia konkrétneho projektu, ak si to budete želať, logo Vašej firmy (prípadne Vaše meno) bude zverejnené vo všetkých propagačných materiáloch, ktoré informujú o konkrétnom projekte.

Sponzoring formou objednávky reklamy.

    Žiadané finančné prostriedky možno poskytnúť buď ako dar alebo ako sponzorský príspevok. Najvhodnejšou formou dohody sa v takom prípade javí zmluva o reklame uzatvorená ako tzv. nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

   Ceníme si každú pomoc aj vo výške 1 €. V prípade, že výška Vašej pomoci presiahne 200 €, ak si to budete želať, logo Vašej firmy (prípadne Vaše meno) bude zverejnené na dobre viditeľnom mieste na ovládacom panely v ľavej časti webovej stránky.

Benefity:

  • Logo sponzora na propagačných materiáloch združenia
  • Logo sponzora na internetovej stránke Ap Gallery s odkazom na stránku sponzora
  • Logo sponzora na mieste konania podporeného podujatia
  • Poďakovanie sponzorovi v tlačových správach k podujatiam
  • Možnosť prezentovať svoju spoločnosť aktívnym študentom

            Číslo bankového účtu:

          FIO 2401068347/8330

           IBAN: SK8183300000002401068347

           SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

  • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
  • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte uveďte “Dar” a vaše meno a priezvisko.

     Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, kontaktujte nás, prosím.

 

Ďakujeme za Vašu podporu!