Žirková Ivona

Narodila sa 9. 8. 1978 v Martine. V rokoch 1993-97 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave pod vedením prof. Milana Bočkaya a Mariána Meška. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala v rokoch 1997-2003 pod vedením prof. Daniela Fishera. V roku 2001 pôsobila v Prahe na odbornej stáži v ateliéri klasických maliarskych techník prof. Zdeňka Berana

Samostatné výstavy:

Galéria Buryzone v Bratislave, 2002
J&T Banka v Prahe, 2003
SNG v Bratislave, 2003
Galéria Médium v Bratislave, 2003

 
 
 
 
 

 

Spoločné výstavy

Považská galéria v Žiline, 2000
Turčianska galéria v Martine, 2001
IBM  Bratislava, 2002