v Galérii AP

si uvedomujeme našu morálnu povinnosť aktívne sa podieľať na otázkach, ktoré sú súčasťou života spoločnosti ako celku a majú silný vplyv na svet okolo nás. Hlavnú pozornosť sústreďujeme na kultúru a  život v spoločnosti. Záleží nám na svete okolo nás a v súlade s našimi hodnotami vždy chceme byť tými, ktorí idú príkladom.

Cieľom projektu občianskeho združenia  Galéria AP, je dobrovoľné združovanie ľudí za účelom realizácie aktivít zameraných na organizáciu, realizáciu, podporu, rozvoj a prezentáciu umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít / výstavy, sympózia, diskusné fóra, konferencie, semináre, workshopy/, ako aj rozvoj participácie a spolupráce občanov na kultúrnom a spoločenskom dianí.

Poslanie:

Snahou  Galérie AP je:
- formou výstav prehlbovať záujem o súčasné, slovenské výtvarné umenie,  mapovať aktuálne trendy v dizajne a architektúre.
- aktivizovať tích, ktorým myšlienka rozvoja filantropie v oblasti umenia nie je cudzia.
- podporiť význam nehmotného kultúrneho dedičstva.
- podporou kultúrnej rozmanitosti a dialógu založeného na vzájomnom rešpektovaní kultúr ako cesty pre dosiahnutie rozvojových cieľov.
- zapojiť expertov SR do projektov medzinárodných inštitúcií v oblasti výchovy a vzdelávania.
 

AP Gallery was founded in September 2009  in the historical centre of Bratislava. Our aim is to present and map current trends in contemporary art in Slovakia and in Europe. Our philosophy is to offer contemporary art to its contemporaries because only current art can most successfully comment on the period in which it is created and we believe that contemporary spectators are able to understand and to appreciate the art of their own generation with the introduction and guidance AP Gallery provides to all interested spectators.

AP Gallery enriches the Slovak art market with its offer of the best contemporary visual arts from Slovakia and from Central Europe. AP Gallery presenting visual arts in diverse media of already established artists, and searching for new talents in order to support the youngest generation of artists.

 

Your AP GALLERY