Poďakovanie

 

"Katolícka jednota Slovenska vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí nám pomohli pri organizovaní podujatia „Štedrá večera pre bezdomovcov“. Ďakujeme za všetky finančné aj materiálne  príspevky, ako aj za dobrovoľnícku prácu a duchovnú podporu. Všetky prejavy solidarity a spolupatričnosti s odkázanými sú pre nás povzbudením do ďalšej práce.

Zároveň chceme zaželať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú naše sociálne aktivity, veľa Božieho požehnania, zdravia, radosti a spokojnosti počas celého roku 2012."

                                                                       Mgr. Štefan Kopecký

                                                                       riaditeľ OC KJS  Trnava

 

https://trnava.sme.sk/c/6193641/bezdomovci-v-trnave-uz-stedru-veceru-maju-za-sebou.html