2% Ďakujeme!

dovoľujeme si Vás v mene Galérie AP požiadať a zároveň poprosiť o darovanie 2% pre naše občianske združenie, ktoré už 6 - ty rok organizuje a pomáha mladým aj dospelým zaradiť sa úspešne do zmysluplného života. Bude nám cťou, využiť Vaše finančné prostriedky, čo najefektívnejšie v prospech celej spoločnosti. Aj vďaka vašim 2% môžeme napredovať a v neposlednom rade pomáhať ďalším stovkám mladým i dospelým, ktorí našu i Vašu pomoc určite potrebujú.  Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci to spolu dokážeme.

Stante sa partnerom nášho podujatia.

  • Ak ste organizácia alebo inštitúcia doma či v zahraničí, prizvite nás do spoločného projektu.
  • Radi spolupracujeme na zmysluplných a zaujímavých projektoch a vytvárame synergie so spoľahlivými partnermi.

Ak máte záujem o partnerstvo či podporu,kontaktujte nás prosím.

Sponzoring.

 Zaujali Vás naše aktivity a chcete nás podporiť?

    Sponzorovať môžete našu činnosť všeobecne, alebo konkrétne jeden z našich projektov. V prípade podporenia konkrétneho projektu, ak si to budete želať, logo Vašej firmy (prípadne Vaše meno) bude zverejnené vo všetkých propagačných materiáloch, ktoré informujú o konkrétnom projekte.

Sponzoring formou objednávky reklamy.

    Žiadané finančné prostriedky možno poskytnúť buď ako dar alebo ako sponzorský príspevok. Najvhodnejšou formou dohody sa v takom prípade javí zmluva o reklame uzatvorená ako tzv. nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

   Ceníme si každú pomoc aj vo výške 1 €. V prípade, že výška Vašej pomoci presiahne 200 €, ak si to budete želať, logo Vašej firmy (prípadne Vaše meno) bude zverejnené na dobre viditeľnom mieste na ovládacom panely v ľavej časti webovej stránky.

Benefity:

  • Logo sponzora na propagačných materiáloch združenia
  • Logo sponzora na internetovej stránke Ap Gallery s odkazom na stránku sponzora
  • Logo sponzora na mieste konania podporeného podujatia
  • Poďakovanie sponzorovi v tlačových správach k podujatiam
  • Možnosť prezentovať svoju spoločnosť aktívnym študentom

            Číslo bankového účtu:

          FIO 2401068347/8330

           IBAN: SK8183300000002401068347

           SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

  • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
  • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte uveďte “Dar” a vaše meno a priezvisko.

     Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, kontaktujte nás, prosím.

 

Ďakujeme za Vašu podporu!