Workshop

Arteterapia kurz

01/05/2012

07/05/2013

10/08/2014

doporuč. literatúra:

  • Šicko, J., Šicková, J., a kol.: Therra therapeutica Medzi nebom a zemou. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2010
  • Šicková - Fabrici, J.: Arteterapia - ú/zá žitkové umenie? Petrus, 2006.
  • Šicková - Fabrici, J.: Základy arteterapie. Portál, Praha, 2002.
  • Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001.
  • Slavík, J., Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění, 2. časť. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004.
  • Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2008. Zborník príspevkov z medzinárodnej arteterapeutickej konferencie 27.4.2007.

       Pogády, J., Nociar, A., Mečíř, J., Janotová, D.: Detská kresba v diagnostike a liečbe. SAP Bratislava 1993.

       Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido, Brno 2001.

 

Výtvarný workshop pre seniorov

12/2018
11/2018
05/2018
05/2017
03/2016

09/2015

06/2015

05/ 2015

02/2014

05/2012

10/2011

 

Výtvarný workshop pre deti z MŠ

03/ 2015

02/2014

06/2013

03/2012

05/2011

 

Výtvarný workshop

05/2010 študenti VŠ

 

"Verejné priestory, možnosti a realita". V spolupráci s Urban E.T.

15.10. 2011

Vlaková stanica Trnava

Hosť: Ing. Matúš Bizoň

 

 

"Umenie, viera, transcendentno"

01.12.2010

Koreničova 11, Bratislava

diskutujú: Andrea Pallang & hostia

 

"Ochrana kultúrnych pamiatok"

05.11.2010

diskutujú: Andrea Pallang & hostia

 

"Filozofické okienko"

01.10.2010

diskutujú: Andrea Pallang & hostia

 

"Súčasna architektura a projekt Vydrica"

03.09.2010

diskutujú: Andrea Pallang & hostia

 

"Reformy v školstve"

04.06.2010

diskutujú: Andrea Pallang & hostia

 

"Obrazy lasky v postmoderne"

01.05.2010

diskutujú: Andrea Pallang & hostia