Čunderlík Marián

Čunderlík Marián 15.02.2010 - 11.03.2010 Gorkého PBT, Bratislava

Marián Čunderlík bol jednou z kľúčových osobností nášho výtvarného umenia 60. rokov. Ako medzigeneračný zjav obsiahol snahy príslušníkov staršej generácie zo Skupiny Mikuláša Galandu o nadviazanie spretrhaného spojiva s domácou medzivojnovou avantgardou i úsilia mladších maliarov a sochárov inklinujúcich k abstrakcii a informelu. Po roku 1989 sa dočkal výtvarný odkaz M. Čunderlíka zaslúženej rehabilitácie a všeobecného umelecko-historického uznania. Narodil sa 31.1. 1926 v Motyčkách pri Banskej Bystrici, zomrel 1.10. 1983 v Demänovskej doline. 1946 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Mudroch), 1948-53 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie munomentálnej maľby (prof. Fulla, Želibský). 1957 sa zúčastnil na prelomovej výstave mladej generácie vo výstavnej sieni na Dostojevského rade v Bratislave, spolu s E. Spitzom zakladá Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave, kde mal roku 1958 prvú samostatnú výstavu (niekoľko hodín po vernisáži zatvorená). Jeden z účastníkov neverejných Konfrontácií, na ktorých sa formoval program tzv. Nástupu 1961 (1961, 1962, 1963). 1964 sa zúčastňuje 5. Konfrontácie v Galérii C. Majerníka, v ďalších rokoch zastúpený na najvýznamnejších domácich a zahraničných prehliadkach súčasného výtvarného umenia. 1972 po vylúčení zo Zväzu výtvarníkov odchádza z Bratislavy a žije v ústraní v Damänovskej doline v osade Tri studničky. 1992 mu Slovenská národná galéria usporiadala výstavu súborného diela. Z literatúry: Matuštík, : Moderné slovenské maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1964; Kostrová, Z.: Marián Čunderlík. In.: Matuštík, : Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969; Hrabušický, A., Orišková, M.: Marián Čunderlík (1926-1983). Katalóg SNG. Bratislava 1992.