Charitatívna výstava

Charitatívna výstava

na podporu zdravotne postihnutých občanov

MsÚ Chorvátsky Grob od 15.11. 2015 do 31.12.2016