Chrenková Paula

Paula Chrenková sa narodila 19. 7. 1976 v Považskej Bystrici. 1995-98 študovala maľbu skla a keramiky na Strednom odbornom učilišti sklárskom v Lednických Rovniach. 1999-2004 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Ateliér KR.E.S.BA prof. Vladimíra Popoviča). 2004 sa zúčastnila valtického sympózia Veľký formát. 2003 vystavovala v galérii Marat ART. Jej obrazy charakterizuje kontrast čistej farebnej plochy zadného plánu s drobnopisom zdanlivo nesúvisiacich fragmentov aplikovaných v popredí. Chrenková často pracuje s predobrazmi z rastlinnej a živočíšnej ríše, kombinuje ich s ľudskou figúrou či každodennými predmetmi, najnovšie aj s písmovými prvkami. Naratívnosť jej obrazov vzniká prostredníctvom voľných asociácií, často ju určuje pocit melanchóĺie s diskrétnym náznakom erotiky. Samostatne vystavovala v Bratislave (2003), Trnave (2006) a Dolnom Kubíne (2007).