Lányi Matúš

  

MATÚŠ LÁNYI 
15. 11. 1981, Spišské Podhradie, Slovensko

1996 – 2000 Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
2000 – 2007 Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermédií,
Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby
( Prof.A kad. mal.Rudolf Sikora, Akad. mal. Zbynek Prokop )

samostatné výstavy

2009 / TERRA SCEPUSIENSIS TERRA CHRISTIANA - Nový zákon, SNM-Spišské múzeum v Levoči / SK 2009 / Narratives, sic! Raum für Kunst, Luzern / CH

2009 / Obe strany mince, Galéria umenia, Nové zámky / SK

2007 / Premenenie vína na Krv, Galéria SPACE, Bratislava / SK

2006 / Just believe it, IC culture Train, Košice / SK  

skupinové výstavy

2009 / ERASED WALLS, Freies Museum,  Berlin / D

2008 / Video Exchange, Galleria Valentina Moncada, Roma / IT

2008 / East of Eden, Karlin Studios, Praha / Diana Majdáková / CZ

2008 / AntiFarewell, Bussiness centrum, Košice / Stanislav Matúšek / SK

2008 / Na východ od západu, Východoslovenská galéria, Košice / SK

2008 / Interface, Make Up gallery, Kasárne Kulturpark Košice / SK

2008 / Súč. Východoslovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria, Košice / SK

2008 / Ja a Tí druhí, Nitrianska galéria, Nitra / SK

2008 / Kde sa stala chyba ? (Vizualita vs. Realita), Považská Galéria umenia , Žilina / SK

2008 / Interface, Open Space - Zentrum für Kunstprojekte, Viedeň / AT >

a ďalšie...